Els homicidis es desplomen a mínims històrics a la ciutat de Nova York

Segons un informe estimatiu publicat pel Brennan Centre for Justice,[1] els homicidis a la ciutat de Nova York s’hauran situat el 2017 per sota dels tres-cents (entre 273 i 286, segons les fonts). Si tenim en compte que l’any 1990 se n’havien enregistrat 2.245, el descens és sorprenent i se situa en el nivell més baix des dels anys cinquanta,[1] després d’un lleuger repunt els dos anys anteriors, degut sobretot a la situació d’algunes grans ciutats, entre les quals destaquen Chicago i Baltimore.[2] La taxa d’homicidis se situa en un 3,1 per 100.000 habitants, xifra que per als Estats Units és realment baixa.

En general, a Nova York és tota la delinqüència la que disminueix en un 3,3% en relació amb l’any anterior, i la delinqüència violenta ho fa en un 7,4%.[3] La tendència a la baixa s’experimenta a tot el país amb un descens de l’1,8% en el global de la delinqüència, situant-se en el segon punt més baix des del 1990. La delinqüència violenta baixa un 0,6%, gràcies sobretot a l’estabilització de Chicago (que encara presenta xifres preocupants, per sobre dels 750 homicidis) i Washington D.C. Com a ciutats on els homicidis continuen creixent, cal remarcar els casos de Baltimore (375) que lidera el rànquing de taxa de delictes violents, seguida de molt a prop per Memphis i de Filadèlfia (de 271 a 291), on els resultats del famós experiment del 2009[4] semblen haver-se esvaït totalment. En el global del país, es projecta que els homicidis experimentaran un descens del 2,5%, sobretot degut al descens projectat  a Detroit (25,6%), Houston (20,5%) i Nova York (19,1%).

Mentre el descens de la criminalitat sembla evident, no ho és la causa que ha facilitat aquest descens. Freqüentment s’havia recorregut a la mà dura (tolerància zero), posada en marxa per alguns cossos policials (molt emblemàticament pel de Nova York als anys noranta) per justificar el fre a la delinqüència. Ara bé, els darrers anys el nombre de detencions i d’ús de la força per part de la majoria de cossos policials ha baixat notòriament (especialment a Nova York, on ara presumeixen de policia comunitària), amb un ús més moderat de les armes de foc i un increment de l’ús d’armes menys letals, i les xifres continuen baixant. Des de la policia de Nova York s’apunta a una estratègia que se centra en els delinqüents potencialment més perillosos, al mateix temps que s’aprofundeix en les relacions amb la comunitat, que generen confiança i seguretat. La criminologia, però, no és ni molt menys unànime a l’hora d’acceptar aquest argument com a única causa del descens continuat de la criminalitat.

[1] Vid. https://www.nytimes.com/2017/12/27/nyregion/new-york-city-crime-2017.html

[2] Vid. https://www.brennancenter.org/analysis/city-graphs-crime-2017-preliminary-analysis

[3] Vid. https://www.brennancenter.org/publication/crime-2017-preliminary-analysis

[4] Vid. http://www.cla.temple.edu/cj/files/2015/11/PFPE_research_summary.pdf

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari