L’Europol llança la plataforma SIRIUS per facilitar les investigacions en línia

La plataforma SIRIUS és una solució pràctica i innovadora destinada a fer front als reptes actuals a què fa front l’aplicació de la llei en les investigacions en l’àmbit d’internet.

Els delinqüents que operen a internet cada vegada utilitzen més eines i serveis fàcilment accessibles i creats per d’altres (el conegut Crime-as-a-Service). Això provoca que les autoritats policials s’enfrontin a un repte molt complex quan es duen a terme investigacions criminals en línia.

Per fer front a aquest desafiament i per donar un millor suport a les investigacions dels estats membres de la UE a internet, l’Europol va llançar oficialment la plataforma SIRIUS durant una reunió a la Haia el mes d’octubre del 2017.

SIRIUS és una plataforma web segura per als professionals de l’aplicació de la llei que els permet compartir coneixements, bones pràctiques i coneixements tècnics en el camp de les investigacions de delinqüència afavorides per internet, amb especial atenció a la lluita contra el terrorisme. El seu innovador enfocament col·laboratiu ofereix als investigadors una plataforma per intercanviar de forma ràpida i eficaç coneixements tècnics, manuals i consells, així com eines per ajudar-los a analitzar la informació rebuda pels diferents proveïdors de serveis en línia. La plataforma també aborda altres reptes en les investigacions criminals, com ara racionalitzar les sol·licituds als proveïdors de serveis en línia i millorar la qualitat del registre de resposta.

SIRIUS pretén fomentar el co-desenvolupament d’eines i solucions que puguin servir de base a investigacions basades en internet. Amb aquesta finalitat, l’Europol organitzarà una reunió bianual a la Haia, que preveu reunir policies experts en programació informàtica per desenvolupar conjuntament eines i solucions comunes.

L’impuls polític del Fòrum d’Internet de la UE i el treball de la Comissió Europea sobre l’accés transfronterer a proves electròniques, va generar que es proposés la plataforma SIRIUS com una solució pràctica que respon a la demanda d’un portal d’informació i suport en línia en l’àmbit de la UE.

La reunió inicial de SIRIUS, celebrada a la seu de l’Europol, va reunir més de 100 professionals de 30 països i més de 60 organitzacions diferents, incloent-hi l’aplicació de la llei i les autoritats governamentals dels estats membres de la UE i tercers socis, així com representants de Facebook, Google, Microsoft, Twitter i Uber.

Aquesta reunió anual de SIRIUS i els esdeveniments bianuals demostren el compromís de l’Europol d’estar a l’avantguarda de la innovació per donar suport a les investigacions delictives que afavoreix internet.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari