Conseqüències d’un tractament irresponsable de les notícies sobre violència íntima de parella

News Coverage of Intimate Partner Homicides in New York City (2013-16)

L’Oficina de l’Alcalde de la ciutat de Nova York ha publicat recentment un estudi sobre el tractament dels homicidis íntims perpetrats per la parella a les notícies publicades en premsa entre el 2013 i el 2016 (442 articles publicats a mitjans de comunicació). L’estudi apunta que les informacions superficials o irresponsables sobre la violència infligida per la parella revictimitzen les persones que n’han patit i que llegeixen la notícia. A més, aquest tractament pot contribuir a perpetuar els cicles d’abús. En concret, l’informe subratlla la perspectiva sensacionalista emprada en les situacions especialment extremes, com són els assassinats de les dones per part de les seves parelles o exparelles, és a dir, els feminicidis.

L’estudi , elaborat per Sandhya Kajeepeta, Kara Noesner i Edward Hill, destaca principalment que:

  • Només deu dels 442 articles (2,3%) que van cobrir els homicidis íntims de parella succeïts a Nova York en el període 2013-2016 van comptar com a font experta amb un advocat o advocada amb experiència en aquest tipus d’homicidi.
  • Només el 15% dels articles van fer servir termes específics com “violència domèstica”, “violència íntima de parella” o “abús domèstic”, i menys del 8% descriuen l’homicidi com a íntim relacionant-lo amb la violència.
  • Menys del 6% dels articles enquadren l’homicidi dins d’un problema social més ampli de la violència íntima de parella.
  • Només set articles (1,6%) van incloure informació sobre serveis i recursos per a les víctimes d’aquesta violència.
  • L’estudi també assenyala que es va fer una cobertura diferent de la notícia entre els homicidis en què les víctimes eren homes i les perpetradores eren dones, i els que implicaven víctimes dones i perpetradors homes, més habituals.

Al nostre país, l’any 2004 el Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Regidoria de les Dones de l’Ajuntament de Barcelona van elaborar, en el si d’una comissió constituïda a l’efecte, el document Recomanacions. El tractament de la violència masclista en els mitjans de comunicació, que posava èmfasi en el cas dels programes informatius i d’entreteniment.

L’any 2009, per donar compliment a la Llei catalana 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, l’article 23 de la qual regula el tractament de la informació, i recuperant la feina iniciada el 2004, aquestes recomanacions es van actualitzar, mitjançant una nova comissió formada per les entitats que ja van participar en el grup de treball anterior, a la qual es van sumar l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, el Programa de Seguretat contra la Violència Masclista del Departament d’Interior i l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació. El resultat fou un document de recomanacions per al tractament de la violència masclista en els mitjans de comunicació que estableix diferents eixos que cal tenir en compte a l’hora de tractar una notícia d’aquest àmbit, que destaquen la importància de donar una informació contrastada i rigorosa, així com de fer-ne un seguiment, tot respectant la dignitat i intimitat de les persones afectades i evitant detalls de sensacionalisme o dramatisme a la notícia.

En aquesta línia de treball, des de l’any 2006, l’Associació de Dones Periodistes du a terme una anàlisi anual sobre com tracten els mitjans de comunicació la informació sobre violència masclista en l’àmbit de la parella i com apliquen en el seu dia a dia informatiu aquestes recomanacions. Podeu consultar el darrer estudi Impacte de les recomanacions sobre el tractament de la violència masclista en els mitjans de comunicació 2016 al seu web.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari