Les dades de la Policia de Catalunya obertes al públic

Els darrers dies s’ha presentat el projecte Dades Obertes dels Mossos d’Esquadra, com una mostra del compromís del Departament d’Interior i la Direcció General de la Policia amb la transparència, seguint el camí d’unes poques organitzacions policials capdavanteres en aquest àmbit.

El projecte Dades Obertes dels Mossos d’Esquadra suposa un canvi important en la publicació de la informació que gestiona o que genera la policia. D’una banda, es tracta d’un gran volum d’informació que segueix els principis de les dades obertes, segons els quals qualsevol persona podrà utilitzar, reutilitzar i tornar a compartir la informació. És a dir, no són dades que únicament es poden consultar, sinó que es poden descarregar per treballar-hi (fet realment nou a l’Europa continental). D’altra banda, les dades de qualitat que s’ofereixen facilitaran la transferència del coneixement i que es puguin generar innovacions en l’àmbit de la seguretat, entre altres beneficis.

Es preveu que l’actualització de les dades en el portal variï en funció del termini d’introducció de la informació en els sistemes policials i del procés de generació dels diferents fitxers que s’han de publicar al web, els quals han de complir amb unes característiques determinades per ser considerades dades obertes.

En general, el termini d’actualització estimat és d’un o dos mesos a partir de la finalització del termini d’introducció de dades en els sistemes d’informació policial –mensual, trimestral o anual. Aquests terminis poden augmentar en aquells conjunts de dades que requereixen la intervenció de serveis externs de la Direcció General de la Policia.

Pel que fa al territori, les dades abasten fins l’àmbit d’Àrea Bàsica Policial (de comissaries) i inclouen tant les de la Policia de la Generalitat − Mossos d’Esquadra com les de les policies locals que formen part del sistema.

El portal Dades Obertes ha començat amb 500.000 dades, però en els propers mesos s’alliberaran noves dades. Les dades que hi ha actualment en obert són les que s’han considerat més transcendents i que poden ser més útils a la ciutadania, com són:

  • Dades organitzatives: personal operatiu de la PG-ME, vehicles o comissaries
  • Activitat institucional: gestió de peticions d’òrgans institucionals, relacions amb els mitjans de comunicació i les xarxes socials (Twitter, Instagram, Facebook, Flickr)
  • Activitat policial: temps d’espera per posar denúncia, temps de resposta a fets urgents, mitjana diària de patrulles policials, incidents atesos i hores de servei
  • Dades delinqüencials, segons el Codi penal actual
  • Suggeriments, agraïments i queixes
  • Activitats de prevenció: contactes amb la comunitat
  • Violència masclista i domèstica

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Una resposta a “Les dades de la Policia de Catalunya obertes al públic

Deixa un comentari