Policies i fiscals proposen a Donald Trump mesures per reduir el crim i la població penitenciària

L’associació Líders de l’Execució de la Llei  per a la Reducció de la Delinqüència i l’Empresonament [1] han presentat la seva agenda al nou president dels Estats Units d’Amèrica, Donald Trump. Les seves propostes per tal d’assolir aquests objectius i així incrementar la seguretat i estalviar impostos als ciutadans (l’any 2016 el Congrés va aprovar un pressupost de 7.500 milions de dòlars per al manteniment de les presons) se centren en cinc àrees:

  • Un canvi en l’orientació del finançament federal als estats i als ens locals (que puja uns 5.500 milions de dòlars anualment). Cal prioritzar els projectes que se centren en els delictes més greus i violents, postergant els que s’adrecen a combatre petites infraccions o els que pretenen reduir la delinqüència en general. Això facilitaria que la policia i la fiscalia es concentressin en els delictes més greus. Actualment només un 2% de les detencions federals i un 3% dels processos penals ho són per delictes greus; cal invertir aquesta situació.
  • Reducció de l’empresonament innecessari. En aquests moments, als Estats Units hi ha 2,2 milions d’interns i 4,7 milions de persones en probation o en llibertat vigilada. Totes les despeses en matèria de justícia penal ascendeixen a 274.000 milions de dòlars). Hi ha experiències que mostren com es pot reduir la delinqüència i la taxa d’empresonament al mateix temps. Michigan i Carolina del Sud, per exemple, han eliminat l’obligatorietat d’ingrés a la presó per delictes no violents relacionats amb les drogues, introduint altres mesures alternatives que s’han mostrat prou eficients. El Congrés hauria de reprendre un projecte de reforma de la Llei de procediment penal i penitenciària que havia quedat bloquejat fa un parell d’anys i que va en aquesta direcció: facilitar més discreció als jutges en els casos de delictes no violents per afavorir penes alternatives.
  • Augment dels recursos per tractar malalties mentals i drogoaddiccions. L’any 2015 es van comptabilitzar 52.000 morts per sobredosi i un 57% de malalts mentals no van rebre l’ajut adequat. Moltes persones d’aquests grups acaben en el sistema penal.
  • Manteniment i increment del suport a la policia comunitària o de proximitat, perquè sense el sistema públic la lluita contra la delinqüència és impossible. L’Oficina del Departament de Justícia de Suport als Serveis Policials Orientats a la Comunitat (The Justice Department’s Office of Community Oriented Policing Services – COPS Office) ha dut a terme una gran tasca de suport a les iniciatives comunitàries i ara hi ha veus en la majoria parlamentària que advoquen per una reducció o supressió que cal evitar costi el que costi.
  • Aprofundiment en les mesures per prevenir la reincidència. Actualment, gairebé la meitat dels 600.000 interns alliberats cada any tornen a la presó en un termini de tres anys. Caldria, per exemple, que l’oferta de serveis transitoris abans de l’alliberament es destinés als interns que tenen més risc de reincidència.

[1] Law Enforcement Leaders to Reduce Crime and Incarceration està integrada per uns 200 caps i excaps de la policia, xèrifs, fiscals federals i estatals, i responsables de la justícia als cinquanta estats de la Unió.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari