Els francesos estan més satisfets amb la policia que amb la justícia

ondrpL’Observatori Nacional de la Delinqüència i les Respostes Penals (ONDRP) acaba de publicar un estudi basat en les dades de l’Enquesta Cadre de vie et sécurité dels anys 2013 al 2016. Aquest estudi recull les opinions mostrades pels enquestats (persones de 14 anys o més) sobre l’acció de la justícia en el tractament de la delinqüència. La mitjana del nombre d’entrevistats se situa per sobre de les 15.000 persones per edició de l’enquesta.

La majoria (64%) es manifesten poc o gens satisfets amb l’actuació de la justícia. Només un 21% es declaren satisfets, mentre que un 15% no ho sap o no contesta. L’edat és un factor que sembla influir en el grau de satisfacció amb la justícia. Així, només un 48% de les persones d’entre 14 i 25 anys tenen una opinió negativa de la justícia (encara que el percentatge que no opina és superior a les altres franges d’edat), mentre que prop de dos terços dels més grans d’aquesta edat no estan satisfets amb l’acció de la justícia. Entre els joves, els grups que presenten més opinions positives són els estudiants (31,7%) i els solters (26%), mentre que només un 20% dels que tenen feina i un 18,5% de les persones que viuen en parella tenen una opinió positiva de la justícia.

El nivell d’estudis també resulta important de cara a l’opinió sobre la justícia, ja que un 55% dels que no tenen el batxillerat manifesten una opinió negativa sobre la justícia, mentre que en la resta de casos l’opinió negativa és de prop del 70%. Els que menys ingressos tenen també són més moderats en les seves opinions negatives (només un 54,5% en té), mentre que els que tenen més ingressos mostren una disconformitat més gran (entre el 65 i el 69%).

Aquesta opinió negativa és estable en el temps en el període 2013 a 2106 (sempre entorn del 64%). Sorprèn tant aquesta opinió negativa com la seva estabilitat si la comparem amb l’opinió dels enquestats sobre la Policia i la Gendarmeria. Els dos primers anys de l’estudi (2013-2014), un 48% dels enquestats es manifestà satisfet amb l’actuació d’aquests cossos policials. L’any següent, el percentatge de satisfets es incrementà fins al 59%, percentatge que s’ha mantingut l’any 2016. La població que valora positivament la policia gairebé triplica aquella que ho fa amb la justícia, i la diferència s’ha incrementat de manera notable els dos darrer anys.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

 

Deixa un comentari