La cooperació en seguretat entre la UE i el Regne Unit després del Brexit

brexitUn dels quatre objectius globals del govern britànic en les negociacions del procés del Brexit és mantenir els forts vincles de cooperació que actualment existeixen entre el Regne Unit i la Unió Europea. Per tal d’emmarcar el debat parlamentari sobre aquest tema, la Cambra dels Lords del Regne Unit va publicar a mitjan desembre un informe sobre les relacions futures entre aquest país i la Unió Europea en matèria de seguretat després del Brexit.

A l’informe s’examinen les principals eines i institucions en què es basa aquesta cooperació: Europol i Eurojust, la compartició de dades en matèria policial i les eines de justícia penal.

Hi ha tres motius principals pels quals l’enfocament de les negociacions és optimista. D’una banda, totes dues parts tenen un gran interès que no es redueixin els nivells de seguretat dels ciutadans britànics i de la Unió Europea. D’altra banda, hi ha precedents de participació en institucions europees de països no membres de la Unió o d’accés a sistemes de dades de països no membres dels acords Schengen. Finalment, en els casos en què no hi ha precedents, tant la Cambra dels Lords com el govern del Regne Unit consideren que l’experiència prèvia i la participació que el seu país ha tingut fins ara a la UE poden afavorir aconseguir els acords.

No obstant això, recorden que les negociacions no han de ser fàcils i que hi ha el risc que els nous acords comportin una situació per sota del nivell òptim aconseguit pels acords actuals. També es planteja que pot haver-hi una tensió entre dos dels objectius globals del govern britànic en el procés de sortida de la UE, el ja esmentat de mantenir els forts vincles de cooperació en matèria de seguretat i el de recuperar el control legislatiu per part de Westminster. Davant d’aquest problema, el punt de vista de la Cambra dels Lords és posar per davant la seguretat dels ciutadans del Regne Unit, i recorda declaracions del govern de 2014 en aquest sentit.

Un dels inconvenients que es plantegen és el buit operacional que es pot produir en el període transitori entre la sortida del Regne Unit de la Unió Europea i l’entrada en vigor dels nous acords. En aquest sentit, es posa sobre la taula que la UE va signar acords bilaterals en matèria d’extradició amb unes condicions similars a les de l’Ordre Europea de Detenció, però que més de 10 anys després d’aquesta signatura els acords encara no han entrat en vigor.

L’informe reconeix que s’ha limitat a les mesures més rellevants i que aquestes formen part d’una xarxa complexa d’acords i mesures que fan difícil tractar de manera compartimentada.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari