Particularitats de les noies en els grups juvenils

60_national_gangEl National Gang Center [1] dels EUA publica semestralment, des de l’any 2012, un butlletí amb informació sobre diferents aspectes relacionats amb els grups juvenils o bandes criminals (gangs). El número de tardor de 2016 tracta especialment les particularitats de les noies en els grups juvenils.

D’una banda, presenta alguns resultats d’un estudi que pretenia millorar la comprensió de les experiències de les noies involucrades en grups juvenils, incloent-hi les seves raons per incorporar-se o sortir dels grups, els papers que hi tenen i les estratègies de desistiment. Els autors d’aquest estudi recomanen quatre accions per donar suport a la tasca d’ajudar les noies a desistir de l’activitat criminal i a sortir dels grups:

  • Tenir en compte com interconnecten diferents factors personals.
  • Entendre que les noies poden estar atrinxerades a les seves vides dins de la banda.
  • Proporcionar serveis a mida, com ara tenir en compte les necessitats específiques que poden tenir noies embarassades.
  • Treballar amb les fortaleses de les noies.

D’altra banda, també es presenta un recull de programes que han demostrat la seva efectivitat en la delinqüència femenina. El motiu d’aquesta aproximació és que els darrers 20 anys ha augmentat el nombre de noies que han passat pel sistema de justícia juvenil, un sistema dissenyat en el seu origen per treballar amb nois i no amb noies. Així, mentre que la majoria de factors de risc poden ser semblants per a nois i per a noies, n’hi ha d’altres que són més específics de les noies. En conseqüència, les especificitats dels camins que han portat les noies a tenir conductes delictives haurien de suposar també oportunitats per dur a terme programes de tractament diferenciats.

A més d’aquestes qüestions relacionades amb la participació femenina a les bandes, el butlletí conté un recull de recursos vinculats amb el tràfic de persones i una aproximació al trencament del cicle de la violència entre bandes des d’un doble punt de vista: el del Model Integral sobre Bandes i el del Model de Salut Pública per al tractament informat de fets traumàtics.

[1] El Centre Nacional sobre Bandes és un projecte finançat de manera conjunta per dos organismes del Departament de Justícia dels EUA: l’Oficina de Justícia Juvenil i Prevenció de la Delinqüència i l’Oficina d’Assistència Judicial. La seva missió és oferir la informació i els recursos sobre grups a les jurisdiccions estatal, local i tribal. També lidera l’intercanvi d’informació, la formació i l’assistència tècnica a professionals i acadèmics.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari