Emergències hospitalàries i consum de drogues a Europa

Un informe de l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (EMCDDA, en les seves sigles en anglès) constata que anualment milers de persones han de ser ateses en urgències hospitalàries a causa de la ingesta de diversos tipus de drogues. L’informe està basat en l’anàlisi fet per la Xarxa Europea d’Emergències per Drogues (Euro-DEN Plus), que segueix a 20 hospitals de referència els ingressos en els serveis mèdics d’emergència deguts al consum de drogues. L’informe recull casos entre el mes d’octubre de 2013 i el mes de setembre de 2015. En aquest període, es van registrar 10.956 casos, tres quartes parts dels quals (76%) van ser donats d’alta des del mateix servei d’urgències i un 45% en un període no superior a quatre hores. En 49 casos, la intoxicació va produir la defunció de les persones ingressades. La majoria dels afectats (un 68%) van arribar al centre hospitalari en ambulància.

Informe de l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (EMCDDA

Font: Informe de l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (EMCDDA)

La majoria dels afectats eren adults d’entre 20 i 39 anys. Els homes dominen tots els grups d’edat i constitueixen un 76% del total. En un 62% dels casos, una única substància va ser la causant de la intoxicació, mentre que en un 26% se’n van detectar dues i, a la resta, més de dues. La majoria de les substàncies detectades (64%) eren drogues il·legals. L’heroïna era la més comuna (un 24% dels casos), però també s’hi van trobar cocaïna (1.816 casos), cànnabis (1.741 casos), amfetamines i MDMA. Les noves substàncies psicoactives (NPS) eren presents en un 11% del total d’emergències per drogues. En un quart del total de casos, la causa van ser fàrmacs de prescripció mèdica (opiacis i benzodiazepines).

Els símptomes més comuns eren agressivitat (26%), dolors al pit (7%) i psicosi (6%). El 84% dels casos de mort van ser homes d’una edat mitjana de 29 anys. En 23 casos, la droga causant de la mort va ser un opiaci; en 15, substàncies estimulants, i en el 9%, noves substàncies psicoactives.

Els mesos amb un nombre més gran d’ingressos van ser el juny, el juliol i l’agost (per sobre de 1.000), mentre que a l’hivern (desembre, gener i febrer) el nombre se situava per sota dels 800. Els centres amb un nombre més gran d’ingressos eren a Alemanya, Irlanda, Polònia i el Regne Unit.

La quantitat d’ingressos hospitalaris evidencien el dany que les drogues causen en les persones que les consumeixen i l’Observatori vol fer-ne difusió per tal de conscienciar la ciutadania del perill i reduir-ne així el consum.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari