Unes fronteres noves per a una Europa nova

El 6 d’octubre de 2016 serà recordat per tots els europeus com el dia en què es va posar en marxa la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes. La cerimònia d’inauguració va tenir lloc a l’encreuament fronterer de Kapitan Andreevo, un poble búlgar proper a la frontera amb Turquia, amb la presentació dels vehicles, equips i instal·lacions de la nova agència.

Aquest cos s’ha constituït sobre les bases de l’Agència Europea per a la Gestió de la Cooperació Operativa a les Fronteres Exteriors dels estats membres de la Unió (Frontex) i exercirà les funcions de control i gestió del sistema de fronteres de l’espai Schengen que comprenen la frontera exterior i els guardacostes dels estats membres de l’espai Schengen, actuant com a òrgan de coordinació per a l’àrea en la seva totalitat. Aquesta iniciativa sorgeix fa un any com a resposta a la incapacitat de la Unió Europea i dels estats membres de gestionar la crisi migratòria europea, dins d’un paquet de respostes a curt termini de la Comissió Europea.

En comparació amb Frontex, les funcions de la qual s’espera que assumeixi gradualment la Guàrdia Europea de Fronteres i Costes, aquesta nova agència podrà comprar equips tècnics i desplegar-los a les fronteres exteriors sense previ avís, i tindrà una quota d’almenys 1.500 unitats, la qual cosa permetrà una intervenció eficaç i ràpida. Això reduirà l’escassetat de recursos humans i materials necessaris per dur a terme les activitats de l’agència. Els membres d’aquesta unitat els forniran els estats membres a petició de l’agència. La Guàrdia Europea de Fronteres i Costes haurà de garantir el compliment de la legislació europea i discutir regularment els riscos i la vulnerabilitat de les fronteres exteriors.

El calendari d’implementació de la nova agència és el següent:

  • Des del 6 d’octubre de 2016 l’agència és operativa jurídicament.
  • El 7 de desembre de 2016 serà operatiu el contingent de reacció ràpida i el seu equipament.
  • Abans del mes de desembre de 2016 es faran els primers cinquanta contractes de personal.
  • El 7 de gener de 2017 començaran a treballar els contingents responsables de les operacions de retorn.
  • De gener a març de 2017 es farà la primera avaluació de la vulnerabilitat de les fronteres exteriors.

Segons el que va anunciar el president de la Comissió Europea en el seu discurs sobre l’estat de la Unió el 9 de setembre de 2015, l’establiment d’una Guàrdia Europea de Fronteres i Costes és una de les mesures previstes a l’Agenda Europea de Migració per millorar la gestió i la seguretat de les fronteres exteriors de la UE. L’espai Schengen només és possible si les fronteres exteriors són realment segures. La Guàrdia Europea de Fronteres i Costes permetrà gestionar la migració de forma més eficaç, millorar la seguretat interna —preservant el principi de lliure circulació— i compartir la gestió de les fronteres exteriors entre la UE i els seus estats membres.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari