El consum d’alcohol entre els adolescents europeus de 16 anys segons l’enquesta europea ESPAD

L’European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) és una enquesta quadriennal que es fa des de l’any 1995. Quaranta-vuit països hi han participat com a mínim una vegada. L’enquesta permet recollir dades comparables sobre el consum de drogues entre els alumnes de 16 anys i també permet documentar, per a cada país, les variacions en la difusió de productes psicoactius entre els adolescents en un llarg període de temps.

L’any 2015, 96.046 alumnes de 16 anys i de 35 països* van prendre part a l’enquesta, que es va dur a terme segons una metodologia estandarditzada a tots els països participants i amb un qüestionari anònim autoadministrat comú.

El consum de begudes alcohòliques a l’edat de 16 anys a Europa

Al nord d’Europa, els percentatges de consum d’alcohol al llarg dels 30 dies anteriors a l’administració de l’enquesta eren generalment inferiors al 47%, la mitjana europea. No obstant això, Dinamarca es va situar en una franja de consum superior al 60%. Altres països europeus amb consums importants van ser Grècia, Xipre i la República Txeca. França se situava per sobre de la mitjana europea, amb un 53%, i el consum entre els nois superava en cinc punts percentuals el de les noies. De manera semblant, a països de l’est com Albània, Geòrgia i Montenegro, el consum d’alcohol era força més elevat entre els nois que entre les noies. En canvi, en alguns països del nord d’Europa com Islàndia i Dinamarca, el consum era elevat independentment del sexe.

Quant a l’evolució dels consums, l’any 2015, a la majoria de països, els adolescents van reduir el consum d’alcohol respecte del 2011; per exemple, és el cas dels països bàltics i nòrdics. Concretament a Lituània, es produí un descens percentual de 29 punts. Moldàvia, en canvi, va seguir una tendència diferent, amb una evolució a l’alça.

Espanya, que no ha participat del projecte ESPAD 2015 però que ha aportat dades de la Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, que es va fer entre el novembre del 2014 i l’abril del 2015, se situa en la franja dels països amb un percentatge més alt de consum d’alcohol, amb uns resultats superiors al 60%.

Consum recent de begudes alcohòliques a Europa l’any 201540-imatge-espad-castellaAlmenys un consum de begudes alcohòliques al llarg del mes anterior a l’enquesta

Episodis puntuals d’embriaguesa important a l’edat de 16 anys a Europa

L’any 2015, la mitjana europea d’adolescents que havien begut alcohol durant els 30 dies previs a l’enquesta i amb un resultat d’embriaguesa important va ser del 35%. Els països que encapçalaven la classificació van ser Dinamarca, Àustria i Xipre, amb uns percentatges del 56%, el 53% i el 50% respectivament. França es va situar en el 31%. A l’altre extrem, amb un consum menor, hi hauria els adolescents islandesos, seguits dels noruecs i portuguesos, amb uns percentatges del 9%, el 19% i el 20% respectivament. Per sexe, entre els països nòrdics hi havia menys diferències entre el consum dels nois i el de les noies, però als països de l’est la diferència era més important i el consum era superior entre els nois.

Quant a l’evolució dels darrers anys, entre els anys 2011 i 2015, França, Grècia i els països del nord i l’est d’Europa participaven d’un clar descens d’episodis d’embriaguesa important. Una tendència diferent van seguir Xipre, Moldàvia i Montenegro, que van experimentar un comportament ascendent.

Espanya, a partir de la pròpia enquesta nacional que es va fer entre el novembre del 2014 i l’abril del 2015, se situaria entre els països amb un consum menor d’aquestes característiques, amb uns resultats entre el 24 i el 31%.

A Catalunya, actualment hi ha en marxa l’Enquesta de convivència escolar per al curs 2016-2017. Aquesta enquesta s’adreça a alumnes de secundària i pretén explorar diverses conductes, entre les quals el consum de tabac, alcohol, haixix i drogues de síntesi. L’Enquesta de convivència escolar i seguretat de Catalunya (ECESC, curs 2011-2012) va reflectir un consum d’alcohol entre els alumnes d’ensenyament secundari superior al 61%.

* Albània, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, la República Txeca, Xipre, Dinamarca, Estònia, les illes Fèroe, Finlàndia, França, Macedònia, Geòrgia, Grècia, Hongria, Islàndia, Irlanda, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Malta, Mònaco, Montenegro, Noruega, Polònia, Portugal, Moldàvia, Romania, la República Eslovaca, Eslovènia, Suècia, els Països Baixos i Ucraïna.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari