Es confirma l’increment dels delictes violents i el descens dels delictes contra la propietat als EUA

La publicació de les dades anuals de delinqüència als Estats Units d’Amèrica confirma l’increment de la delinqüència violenta el darrer any, una evolució que ja es recollia en aquest blog amb les dades semestrals. En concret, les dades recollides per l’FBI mostren un augment del 3,9% respecte de l’any 2014 en aquest tipus de delinqüència, mentre que els delictes contra la propietat baixen un 2,6%. L’evolució dels dos grups de delictes els darrers anys té una clara tendència a la baixa; ara bé, l’evolució dels crims violents ha estat més irregular que la dels fets contra el patrimoni, i mentre que el darrer increment en els fets violents es va produir l’any 2012, el dels delictes contra el patrimoni va ser l’any 2002.

Entre els delictes violents destaca especialment l’increment del 10,8% en el nombre de víctimes d’homicidis i assassinats. Però alguns criminòlegs i oficials de policia afirmen que no es pot parlar d’aquest increment com una evolució en l’àmbit nacional per dos motius. D’una banda, perquè les anàlisis detallades sobre la distribució territorial de les víctimes mortals evidencien que el creixement es concentra en algunes ciutats i, més en concret, en determinats barris d’algunes grans ciutats. D’altra banda, perquè la taxa de 4,9 víctimes mortals per cada cent mil habitants encara queda lluny de la taxa de 7,4 de l’any 1996, i és la sisena més baixa dels darrers 20 anys [1].

ucr banner

Als EUA hi ha 18.439 agències de seguretat que compleixen els requisits perquè les seves dades es tinguin en compte a l’Uniform Crime Reporting Program. No obstant això, l’any 2015, només 16.643 cossos policials d’àmbit municipal, comtal, universitari, estatal, tribal i federal van facilitar les dades de criminalitat a l’FBI. Per tal de poder facilitar dades de tot el país, doncs, l’FBI fa una estimació de les dades d’aquelles policies que no han enviat cap informació.

Les dades recollides també fan referència a les plantilles dels cossos policials, 13.160 dels quals van informar-ne l’FBI. El personal d’aquests cossos dóna servei a 273 dels 321 milions d’habitants del país, i el 31 d’octubre de 2015 era de de 635.785 agents de policia més 277.380 civils, la qual cosa suposa una taxa de 3,3 empleats per cada 1.000 habitants.

La totalitat de dades recollides es pot consultar i descarregar al web de l’FBI.

[1] Des de la publicació de les dades de l’FBI, el diari The New York Times ha dedicat diversos articles, anàlisis i editorials a ajudar a interpretar les dades, entre els quals destaquen els següents:

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Leave a Reply