Dia Internacional de les Persones Grans

L’1 d’octubre es va celebrar el Dia Internacional de les Persones Grans. En aquest context, cal destacar que el mes de setembre de 2016 es va presentar l’informe INSOCAT núm. 7 per a la millora de l’acció social, amb el títol Gent gran: pobresa i vulnerabilitat, sobre la situació actual de les persones grans a Catalunya.

37-dependent-dementia-woman-old-70578L’informe fa palesa la vulnerabilitat de les persones grans i l’impacte de la crisi econòmica. Per exemple, es destaca que el 61,3% de les persones de més de 65 anys a Catalunya tenen dificultats per afrontar les despeses mensuals bàsiques, com l’alimentació o les condicions mínimes de l’habitatge (una temperatura adequada a la llar). Aquesta situació s’agreuja en el cas de les dones, perquè són les que presenten un grau més alt de pobresa i solitud. En concret, el 22,4% de les persones grans viuen soles i un 75,5% d’aquestes són dones.

A les conclusions s’aclareix que la disminució del percentatge de risc de pobresa entre les persones grans es deu a l’empobriment de la població general i no pas a una millora de les condicions de benestar d’aquest col·lectiu. En aquesta línia, es destaca el paper de les persones grans a la família, que esdevenen en molts casos el puntal que sustenta el nucli familiar. Aquest context econòmic afavoreix la convivència no voluntària de diferents generacions, que pot afectar la qualitat de vida de les persones grans, ja que poden originar-se o reaparèixer conflictes amb aquest entorn. En aquest sentit, a l’apartat 6.2 de l’informe s’analitzen els maltractaments contra les persones grans amb dades de l’Enquesta de seguretat pública de Catalunya, edició especial sobre les persones grans, que va dur a terme el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya l’any 2014.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari