Les mesures de seguretat a la primera residència a França

33-facade-504410_1280Entre el 2007 i el 2015, prop de 148.000 persones residents a França van participar en una de les nou enquestes de victimització Cadre de vie et sécurité que coordina l’Institut Nacional d’Estadística i d’Estudis Econòmics (INSEE). L’enquesta incorpora un mòdul sobre els elements de seguretat a l’habitatge principal: les alarmes, les càmeres, els panys digitals, les portes blindades o els panys reforçats. Altres elements utilitzats són la presència d’un gos o de personal de seguretat.

Els dispositius de seguretat a la primera residència

Un 67% de les persones enquestades declara disposar d’algun sistema de seguretat al domicili habitual. D’aquest grup, un 39% disposen d’un únic sistema de seguretat, un 23% disposen de dos sistemes i un 5% de tres sistemes o més.

El nombre de sistemes de seguretat instal·lats a la primera residència també influeix en la tipologia:

 • Si només s’hi ha instal·lat un sistema de seguretat, en un 55% dels casos és una porta blindada; en un 40%, un pany digital, i en un 5%, altres dispositius, principalment càmera o alarma.
 • Si hi ha instal·lats dos sistemes de seguretat, la combinació més freqüent és la de porta blindada més pany digital en un 79% dels casos. La porta blindada més alarma és la solució adoptada per un 13% dels enquestats.
 • Amb tres sistemes o més de seguretat, un 38% de les persones enquestades combinen una porta blindada, un pany digital i una alarma, mentre que un 30% disposen de porta blindada, un pany digital i una càmera.
 • Un 16% declaren disposar de quatre elements de seguretat a la residència principal.
 • Un 10% de les persones enquestades declaren que un conserge o personal de seguretat resideix al lloc objecte de protecció.
 • I, finalment, prop d’un 23% declaren tenir un gos. Si bé és cert que, per àmplia majoria, declaren tenir-lo per entreteniment (72%), un 5% reconeixen que el tenen per seguretat i un 23% per ambdues raons.

Dispositius de seguretat més utilitzats a França a la primera residènciaenquesta-cadre-de-vie-et-securiteFont: Enquesta Cadre de vie et sécurité 2007 a 2015. INSEE-ONDRP-SSM-SI

Menys mesures de seguretat en àrees rurals, als habitatges de lloguer i quan els ocupants pertanyen a classes modestes

Per tal d’analitzar aquest tema amb més perspectiva, resulta interessant creuar tres elements d’anàlisi: el tipus d’habitatge, el règim d’ocupació que se’n fa i el lloc o àrea de residència. Aquestes són algunes de les conclusions:

 • A les zones rurals, els habitatges no equipats amb mesures de seguretat estan sobrerepresentats, independentment del tipus d’habitatge (casa o apartament) i del règim d’ocupació (en lloguer o en propietat). Les cases en règim de lloguer que no disposen de cap dispositiu de seguretat superen les que sí en disposen.
 • Zones urbanes:
 1. Els apartaments en propietat estan relativament millor equipats i estan sobrerepresentats els que disposen d’almenys dos dispositius de seguretat. L’opció de porta blindada i de pany digital representa el 96% dels habitatges que combinen dos dispositius de seguretat.
 2. Les cases en propietat presenten una situació dual: algunes estan relativament desproveïdes de sistemes de seguretat i d’altres estan molt equipades, amb tres dispositius o més. Entre les més equipades, un 45% combinen la porta blindada, el pany digital i l’alarma. Aquesta situació dual sembla estar relacionada amb dos factors: la importància del nucli poblacional i el nivell de vida de les persones residents.
 3. Els apartaments en lloguer estan mitjanament equipats amb mesures de seguretat, ja que un 88% disposen d’un sol sistema de seguretat.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari