Els francesos se senten segurs en utilitzar el transport col·lectiu públic

L’enquesta francesa Cadre de vie et sécurité 1) ha incorporat al qüestionari un mòdul sobre transports que permet analitzar els hàbits de locomoció de les persones enquestades i el seu sentiment de seguretat en el transport col·lectiu públic.2)

24_france-367712_1920El qüestionari incorpora la pregunta: Se sent segur als mitjans de transport col·lectiu? i planteja cinc opcions de resposta: “sempre”, “la major part del temps”, “a vegades”, “mai” i “no ho sap”.

Primeres conclusions

Al quinquenni objecte d’estudi es van enquestar 82.209 persones, de les quals 52.204 eren usuàries del transport col·lectiu públic.Més del 50% dels usuaris se sentien segurs en utilitzar mitjans de transport col·lectiu, un 29% se sentien segurs la major part del temps i un 16,3% poques vegades 3) se sentien segurs.

Sentiment de seguretat dels usuaris en utilitzar el transport col·lectiu Nombre de persones enquestades Estimació del nombre de persones a la població Proporció
Usuaris de transport col·lectiu 52.204 32.372.000 100
Sempre se senten segurs 28.938 17.621.000 54,4
La major part del temps se senten segurs 14.640 9.390.000 29
A vegades se senten segurs 5.737 3.565.000 11
Mai se senten segurs 2.773 1.727.000 5,3
No ho sap / No consta 116 69.000 0,2

Per sexe, dels 52.204 usuaris del transport col·lectiu públic, 21.764 van ser homes (46,4%) i 30.440 van ser dones (53,6%). Pel que fa als sentiments de seguretat d’uns i altres quan es desplaçaven en transport col·lectiu públic, era més gran la proporció dels homes que se sentien sempre segurs, mentre que resultava superior el percentatge de dones que se sentien segures la major part del temps o només poques vegades.

Homes Dones
Total d’usuaris 100 100
Sempre se senten segurs 61,3 48,5
La major part del temps se senten segurs 26 31,5
Poques vegades se senten segurs 12,5 19,7
No ho sap / No consta 0,2 0,2

Per franja d’edat, el sentiment de seguretat en el transport col·lectiu públic era superior com més edat, a les franges de 46-65 anys i de 66 anys i més.

14-25 anys 26-45 anys 46-65 anys 66 anys i més
Total d’usuaris 100 100 100 100
Sempre se senten segurs 52,4 49,5 55,3 64,8
La major part del temps se senten segurs 32,8 32,4 26,7 21,4
Poques vegades se senten segurs 14,7 18 17,6 12,7
Mai se senten segurs 0,1 0,2 0,4 0,2

Pel que fa a la freqüència d’ús del transport col·lectiu públic, el 21,6% eren usuaris que l’utilitzaven diàriament, un 11,1% ho feien dues o tres vegades a la setmana, un 13,3% dues o tres vegades al mes i un 53,9% menys sovint o no responien. Fos quina fos la freqüència d’ús del transport col·lectiu públic, els usuaris se sentien sempre segurs en una proporció superior al 50%, se sentien segurs la major part del temps en percentatges que rondaven o superaven el 30% i se sentien poques vegades segurs en percentatges que rondaven el 15%. Per tant, no sembla existir cap correlació entre el sentiment de seguretat de l’usuari i la freqüència d’ús del transport col·lectiu.

Dades i anàlisi del sentiment de seguretat al transport col·lectiu públic al web de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ)

1) Enquesta sobre victimització que fa l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) des de l’any 2007. Té una periodicitat anual i es realitza sobre una mostra d’aproximadament 25.000 persones residents a França.
2) Els mitjans de transport considerats són: l’autobús, l’autobús escolar, el tramvia, el metro i diferents tipus de tren.
3) En aquesta categoria s’inclouen: els que a vegades se senten segurs i els que mai se senten segurs.
_____

Deixa un comentari