Lleuger repunt de la delinqüència violenta als Estats Units: canvi de tendència?

L’informe semestral de l’Uniform Crime Reporting Program dels EUA, coordinat per l’FBI, mostra per al període de gener a juny del 2015 un augment de la delinqüència violenta d’un 1,7%, circumstància que implica un canvi de tendència, ja que en el mateix període dels darrers dos anys s’hi havia registrat un descens (del 5,4% i del 4,6%). Els delictes inclosos en aquest capítol presenten variacions diverses. Així, els homicidis augmenten un 6% i les violacions, un 1,1%.1) Els robatoris amb violència es mantenen pràcticament igual (amb un lleuger ascens del 0,3%) i les lesions greus augmenten un 2,3%.

22_car-vehicle-driving-motionEn canvi, els delictes contra la propietat experimenten un descens del 4,2% en relació amb el mateix període de l’any anterior. El descens més pronunciat es dóna en els robatoris a domicili, que es redueixen un 9,8%, mentre que els furts ho fan un 3,2%. Amb tot, el robatori de vehicles augmenta lleugerament (un 1%). No s’hi inclouen els incendis intencionats, tot i que evidentment són delictes contra la propietat, perquè els resultats que s’obtenen presenten excessives fluctuacions, que fan pensar en alguna errada en el procés de recollida de la informació.

Pel que fa a la distribució territorial de la delinqüència, sembla que la regió on es redueix més és el nord-est, amb ciutats com Nova York, Filadèlfia o Washington. Així, els delictes violents disminueixen un 3,2%, a causa fonamentalment del descens pronunciat dels robatoris amb violència (un 6,4%) i de les lesions greus (un 2,4%), ja que la resta de categories encara experimenten un lleuger augment. En aquesta regió, els delictes contra la propietat baixen un 8%, reducció que sembla molt marcada i significativa. Destaca en aquest punt el descens d’un 15,4% dels robatoris a domicili.

La regió de l’oest, amb ciutats com San Francisco, Los Angeles o Seattle, és la que sembla que obté registres pitjors, ja que tant la delinqüència violenta com els delictes contra la propietat experimenten increments d’un 5,6% i un 2,4%, respectivament. Excepte en els robatoris a domicili, que experimenten un descens del 4,6%, en la resta de categories es registren increments.

Les altres dues regions (mig-oest i sud) experimenten lleugers augments de la delinqüència violenta, de l’1,4% i l’1,6%, respectivament. Destaca un increment dels homicidis d’un 9,9% al mig-oest i d’un 8,6% al sud. En canvi, la delinqüència contra la propietat experimenta un descens d’un 7% al mig-oest i d’un 6,4% al sud, a causa sobretot de la gran disminució dels robatoris a domicili, d’un 11,0% i un 11,2%, respectivament, tot i que la resta de categories incloses també van a la baixa.

Caldrà esperar l’informe complet de l’any 2015 per veure si aquesta tendència es confirma.

Podeu accedir a l’informe semestral al web de l’Uniform Crime Reporting Program de l’FBI.

1) Tot i que, en l’àmbit de les violacions, l’estadística no es pot comparar en períodes llargs, perquè se’n va canviar la definició recentment.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari