Continua el descens del nombre d’interns a les presons catalanes

Durant l’estiu del 2016 continua disminuint la xifra d’empresonats als centres penitenciaris catalans. Aquesta davallada s’inicià a mitjan 2010, quan la xifra de reclusos a les presons era de gairebé 11.000. Actualment, els interns a Catalunya són prop de 8.800, és a dir, uns 2.200 menys.

7.12.2011 6.6.2012 2.1.2013 5.6.2013 1.1.2014 4.6.2014 7.1.2015 3.6.2015 6.1.2016 15.6.2016
TOTAL INTERNS 10.601 10.475 10.032 10.101 9.810 9.734 9.307 9.222 8.785 8.810
Penats 8.605 8.612 8.266 8.399 8.277 8.349 7.945 8.042 7.588 7.594
Preventius 1.996 1.863 1.766 1.702 1.532 1.385 1.362 1.180 1.217 1.216
 
Homes 9.848 9.762 9.369 9.436 9.168 9.092 8.675 8.588 8.174 8.211
Dones 753 713 663 665 642 642 632 634 611 599
 
Espanyols 5.784 5.713 5.495 5.560 5.469 5.507 5.241 5.263 4.973 5.027
Estrangers 4.817 4.762 4.537 4.541 4.341 4.227 4.066 3.959 3.812 3.783
Comunitaris 686 714 648 701 623 669 676 667 584 629

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Justícia

*La xifra d’empresonats comunitaris està inclosa en les dades d’interns estrangers

20_preso_model_p1080830

Si s’analitzen les dades de la taula, a part de la davallada en la xifra total d’interns, els darrers anys s’ha produït un augment en la xifra de reclusos penats, que ha passat del 81% del total d’interns l’any 2011 al 86% de mitjan 2016. Per tant, les xifres de reclusos preventius han disminuït del 23% del total de l’any 2011 al 16% de l’any 2016.

Pel que fa a l’evolució d’empresonats per sexe, en xifres absolutes han disminuït tots dos grups. Per percentatge, hi ha hagut una mínima variació a l’alça d’homes i, per tant, una lleu disminució del percentatge de dones. Mentre que l’any 2011 hi havia un 92,9% d’interns homes i un 7,1% de dones, l’any 2016 hi ha un 93,2% d’homes i un 6,8% de dones.

En relació amb les xifres d’interns per origen, es produeix una evolució inversa a la que es va estar produint fins l’any 2011. Mentre que aquell any els presos d’origen espanyol eren el 54,5% del total d’interns a les presons catalanes, a mitjan 2016 incrementen fins al 57%.

El 2011, els empresonats d’origen estranger representaven el 45,5% dels interns, el 14% dels quals eren estrangers comunitaris. L’any 2016 els reclusos estrangers són el 43%, amb un 17% d’origen comunitari.

Per tant, aquesta xifra palesa una reducció del total d’interns estrangers i un increment percentual dels estrangers d’origen comunitari.

Dades dels centres penitenciaris de Catalunya

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

2 respostes a “Continua el descens del nombre d’interns a les presons catalanes

 1. Hola, al paràgraf després de la taula poseu “Si s’analitzen les dades de la taula, a part de la davallada en la xifra total d’interns, els darrers anys s’ha produït un augment en la xifra de reclusos penats, que ha passat del 81% del total d’interns l’any 2011 al 86% de mitjan 2016.”
  Suposo que us referiu al percentatge en relació al total, però el cert és que tant baixen els penats com els preventius. Per tant, dir que els darrers anys s’ha produït un augment en la xifra de reclusos penals és incorrecte.
  Per acabar, quin és l’argument explicatiu d’aquesta reducció?

  • En els darrers anys ha disminuït la xifra total d’empresonats als centres penitenciaris catalans, tant els preventius com els penats. Tal i com indiqueu, percentualment, augmenten els reclusos penats respecte del total (del 81% de l’any 2011 al 86% del 2016).

   Les causes de la reducció del número d’empresonats els darrers anys a Catalunya són diverses. Per citar alguns factors a tall d’exemple cal destacar: la continua baixada de les dades estadístiques registrades per la policia, les reformes del Codi Penal i de la Llei de Seguretat Viària.

   Prenem nota del vostre interès de cara a aprofundir en la temàtica en propers apunts del blog Notes de Seguretat.

Deixa un comentari