A Alemanya, les infraccions a la legislació d’estrangeria augmenten desorbitadament

14_kirche_st._lorenz_altdorf_b._nbg._1

Segons les Estadístiques delictives policials 2015 que publica la Bundeskriminalamt, la delinqüència es manté estable a Alemanya. L’any 2015 es registraren pràcticament els mateixos delictes (5.927.908) que l’any anterior (5.925.668). En canvi, les infraccions (que a Alemanya també anomenen “delictes”) contra la normativa d’estrangeria van augmentar un 157,5%, i van ser 402.741 en total, enfront de les 156.396 de l’any 2014.

La majoria d’aquestes infraccions (232.348) estan relacionades amb la residència il·legal, seguides de l’entrada il·legal al país (154.188): segons sembla, la plasmació a l’estadística policial de tota la problemàtica de l’any anterior relacionada amb els moviments de població a la recerca d’asil.

Pel que fa a la delinqüència “comuna”, el 41,9% són delictes de furt (2.483.694): un lleuger augment de 43.634 en relació amb l’any anterior (un 1,5% més, aproximadament). En aquesta categoria, s’inclou el que nosaltres qualifiquem de “robatoris a domicili”, els quals l’any 2015 van experimentar un increment del 9,9% respecte de l’any anterior i constitueixen l’increment més destacat i la preocupació principal en aquests moments. La majoria d’aquests furts han tingut lloc a establiments comercials (391.401), seguits pel robatori de bicicletes (335.174) i els furts i robatoris en vehicle (333.248).

Els delictes que comporten ús de violència també mostren una estabilitat a l’alça (181.386, un increment del 0,2% en relació amb l’any anterior). Els més nombrosos són les lesions (127.395), seguides dels robatoris amb violència (44.666). El total d’homicidis i assassinats és de 2.116 (un descens del 2,9%), dels quals només 5891 van ser consumats. Les violacions i abusos sexuals també mostren una tendència a la baixa, en aquest cas del 4,4% (un total de 7.022).

Les estafes i els fraus (966.326) i els delictes de danys (577.017) continuen presentant xifres elevades, tot i que mostren una reducció en relació amb l’any anterior, molt lleugera en el primer cas (-0,3%) i més accentuada en el segon (-4%).

El nombre de persones sospitoses (detinguts) continua estable, amb un descens del 0,6%, si no comptem els que ho van ser per violació de la legislació d’estrangeria. Els nacionals alemanys disminuïren un 4,9%, però encara continuen representant un 72,4% del total. En sentit contrari, els estrangers van augmentar un 12,8%, però encara se situen molt per sota de la meitat de la població, amb un 27,6%. La majoria són més grans de 18 anys (1.782.970 d’un total de 2.011.898) i homes (1.504.137, un 74,8%).

Els tres länder que presenten una taxa més alta de delinqüència (per mil habitants) són els tres estats ciutat: Berlín, 161,26; Hamburg, 134,79, i Bremen, 133,32. Els que tenen la taxa més baixa són Baviera, 46,87; Baden-Württemberg, 55,38%, i Hessen, 60,80.2

Font: Bundeskriminalamt. Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2015

1. Les persones que han perdut la vida a causa d’aquests delictes són 589. És possible que en un mateix acte criminal hi hagués més d’una víctima. L’informe, en parlar del nombre de víctimes, només fa referència a la fase d’execució dels delictes.

2. No s’hi inclouen els delictes contra la legislació d’estrangeria. Si els hi incloguéssim, no s’alteraria l’ordre de les taxes més altes, però sí el de les més baixes, que estarien encapçalades per Baden-Württemberg (57,61), i Baviera passaria al segon lloc (63,50).

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari