Prevenció de la violència juvenil

Prevenció violència juvenilL’Organització Mundial de la Salut ha publicat un manual sobre prevenció de la violència juvenil. En primer lloc, el document informa sobre l’abast del problema. Anualment s’estima que en tot el món tenen lloc prop de 200.000 homicidis en què les víctimes són persones entre 10 i 29 anys, xifra que significa la quarta causa de mort en aquesta franja d’edat. Un 83% d’aquestes víctimes són homes i la immensa majoria d’aquestes morts tenen lloc a països amb un nivell d’ingressos baix o mitjà.

Quatre de cada deu joves van estar implicats en algun tipus de baralla durant el darrer any i un de cada quatre va patir algun tipus d’assetjament el darrer mes. Els efectes d’aquesta violència són sovint visibles (milions de joves són atesos anualment als hospitals a causa de ferides diverses) i altres vegades invisibles (un terç de les víctimes de violència no ho expliquen mai a ningú). Amb freqüència, els joves víctimes de violència experimenten algun tipus de trastorn psíquic; reducció del rendiment escolar; addicció a les drogues, el tabac o l’alcohol; tornen a ser-ne víctimes o adopten comportaments violents com a adults.

Els factors de risc més rellevants que afavoreixen la violència juvenil són: les baralles a l’escola, l’absentisme escolar, les relacions amb amics o companys antisocials i les conductes destructives. El fet que els pares siguin addictes a les drogues o a l’alcohol, duguin a terme activitats delictives o tinguin problemes de comportament també està associat a escenaris de violència juvenil. Altres factors de risc són residir en zones de concentració de pobresa, amb poca presència de serveis públics i poc respecte per les normes; la desafecció familiar i social, o la implicació en comportaments delictius.

El manual remarca la necessitat d’afrontar les causes de la violència per poder-la prevenir de manera eficaç. Com a mesures preventives s’especifiquen: programes formatius adreçats als pares per tal que siguin capaços d’establir bones relacions amb els fills, programes de suport a nens amb problemes perquè siguin capaços de seguir els seus companys, campanyes i polítiques de reducció del consum d’alcohol i drogues entre els joves, renovació urbana i desconcentració de la pobresa, actuacions policials adreçades a la solució dels problemes de fons, intervencions terapèutiques que ajudin els joves a canalitzar la seva ira i els problemes de comportament, així com la reducció de l’accés a armes de foc. El sector de la salut té un paper rellevant per intervenir en molts dels àmbits que afavoreixen la violència juvenil, sovint en col·laboració amb altres actors públics (i privats).

Per poder posar en marxa estratègies i accions preventives, cal definir la magnitud del problema de manera adequada, per la qual cosa establir un sistema de recollida de dades estadístiques precises que permetin una bona diagnosi de la situació resulta crucial. És també crucial elaborar indicadors objectius que permetin avaluar els programes adreçats a la prevenció i la reducció de la violència juvenil. En cas contrari, es poden mantenir iniciatives i estratègies que no tenen cap tipus d’eficàcia i que afavoreixen l’enquistament dels problemes.

Podeu consultar el document sencer: Preventing youth violence: an overview of the evidence

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari