La violència a Anglaterra i el País de Gal·les enregistrada pels serveis d’assistència sanitària el 2014

wales

La National Violence Surveillance Network, en col·laboració amb el Grup de Recerca de la Violència de la Universitat de Cardiff, fan un seguiment de l’evolució dels incidents violents a partir de les dades dels serveis d’emergències, unitats de ferits lleus i altres serveis sanitaris de guàrdia.

Per a l’estudi de l’any 2014, van treballar amb una mostra de 117 centres, repartits entre Anglaterra i el País de Gal·les. La majoria d’aquests centres han estat certificats prèviament com a col·laboradors de la xarxa. En tot cas, han de ser centres que hagin acreditat complir escrupolosament amb la normativa relativa a la protecció de dades personals.

Un cop les persones amb alguna ferida arriben als centres sanitaris, se’ls pregunta per la raó que l’ha causat. En el cas que declarin haver estat objecte de violència, s’obre un capítol separat en què s’enregistren l’hora, la data i el lloc de l’incident, així com informació sobre els mitjans utilitzats i els agressors. No s’hi introdueixen dades personals.

D’acord amb aquest estudi, durant l’any 2014, una xifra estimada de 211.514 persones van ser ateses en centres sanitaris d’Anglaterra i Gal·les com a conseqüència d’accions violentes. Aquesta xifra suposa un descens estimat de 22.995 persones en relació amb l’any anterior (prop d’un 10%) i 101.519 menys que l’any 2010. De fet, els incidents violents registrats a través dels centres sanitaris han mantingut un descens permanent (excepte l’any 2008) des de l’any 2001. El grup més victimitzat és, com habitualment, el d’homes entre 18 i 30 anys. Els actes de violència van tenir lloc predominantment el dissabte i el diumenge, i durant els mesos de maig i juliol.

Aquestes dades coincideixen amb les de la British Crime Victimisation Survey, que, en el període octubre 2013 – setembre 2014, va detectar un descens de la delinqüència violenta d’un 11%. En canvi, l’estadística policial d’aquest darrer període presenta un increment d’un 16% dels delictes violents (40 dels 43 cossos policials mostren increments). Aquesta discrepància de dades ha generat un debat sobre les causes, que semblen apuntar cap a un canvi de criteri de la policia a l’hora d’enregistrar aquest tipus d’incidents.

Si voleu informació més detallada podeu consultar el document sencer.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Leave a Reply