Àustria consolida la tendència a la baixa de la delinqüència

austria

Segons les dades publicades pel Ministeri Federal de l’Interior en l’informe sobre la delinqüència de l’any 2015, el lleuger descens de la delinqüència del 2014, que havia acabat amb el petit repunt dels fets penals enregistrats per la policia que s’havia produït en el període 2011-2013, es confirma l’any 2015. Concretament, l’any 2015 s’enregistraren 517.870 fets penals, la qual cosa suposa un descens de l’1,9% en relació amb el 2014 (527.692). Es tracta de la xifra més baixa en els darrers deu anys.

Com és habitual, la regió de Viena és la que presenta una criminalitat més alta (195.098 fets delictius), una mica menys de la meitat del total del país, tot i que ha experimentat un descens del 3,6% en relació amb l’any anterior. La taxa de resolució es manté estable a l’alça, amb un creixement del 0,9%, i se situa en un 44%.

Els robatoris a domicili, que l’any anterior havien incrementat un 3,4% en relació amb el 2013, presenten aquest any un descens del 9,3% i s’apropen, amb 15.518 fets, a les xifres més baixes dels darrers deu anys (l’any 2012, amb 15.442). Del total de robatoris a domicilis, un 40,4% ho van ser en grau de temptativa i un 59,6% van ser consumats.

Els furts de vehicle continuen estables a la baixa (-0,9%), mantenint tendències després de grans davallades a l’inici de la dècada (el descens acumulat en els darrers deu anys és d’un 60%).

La delinqüència violenta presenta un lleugeríssim increment d’un 0,4% (40.333 fets) i se situa encara per sobre de la xifra del 2006 (38.544). Això sí, com és habitual, la taxa de resolució en aquest àmbit és molt alta, del 83,5% (un increment del 0,7% en relació amb l’any anterior), el punt més alt des de l’any de referència, el 2006. Els 39 homicidis consumats foren resolts, així com 93 de les 96 temptatives. Destaca el fet que en el 61,5% dels delictes violents existia alguna relació entre la víctima i l’autor.

La ciberdelinqüència torna a incrementar un 11,6% (10.010) en relació amb l’any anterior (8.966), que havia experimentat un descens similar. És a dir, l’any 2015 aquest tipus de delinqüència se situa en els nivells de dos anys enrere. La majoria d’aquests delictes (per sobre del 70%) són fraus relacionats amb Internet.

La criminalitat econòmica ha tingut un descens del 2,1% en relació amb l’any anterior (48.601 per 49.620 delictes del 2014), però presenta una evolució irregular en els darrers 10 anys, amb increments i descensos, tot i que en el conjunt del període experimenta un descens d’un 9%, aproximadament

El darrer any, les infraccions a la legislació d’estrangeria s’han incrementat considerablement (una mica més del 100%), com a conseqüència dels moviments de persones generats pels conflictes oberts en aquests moments. La policia denuncià 71.029 persones (34.070 l’any anterior). Els casos d’immigració clandestina organitzada van ser 1.090, davant dels 511 de l’any 2014 (i 352 del 2013).

El 37% dels detinguts eren estrangers (92.804 d’un total de 250.618). Les quatre primeres nacionalitats representades en aquest capítol van ser Romania (9.624), Alemanya (9.161), Sèrbia (8.568) i Turquia (6.398). Un 28,6% eren desocupats, un 25,5% treballava i un 15,6% eren sol·licitants d’asil. Els tipus delictius més representats són els delictes contra el patrimoni (15.332) i els delictes de lesions (10.686).

Podeu accedir a l’informe complet al web del Ministeri de l’Interior austríac.

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari