Factors perquè els joves rebutgin l’extremisme violent

Factors perquè els joves rebutgin l'extremisme violent

Els estudis sobre la radicalització violenta han augmentat en els darrers anys, especialment els vinculats a l’augment de l’activitat terrorista. Investigadors de la RAND Corporation han dut a terme una investigació que, en comptes de preguntar-se pels factors que incideixen en aquest procés de radicalització, ho han fet pels factors que fan que es rebutgi l’extremisme violent.

Els autors han centrat la seva investigació a Cisjordània i, partint d’un primer marc teòric sobre els motius del rebuig de la violència, van dur a terme una recerca en què es combinava informació qualitativa i quantitativa. D’una banda, van fer deu entrevistes semiestructurades a polítics vinculats amb Hamas (4), Fatah (4) o sense afiliació (2). D’altra banda, van fer prop de 600 enquestes a joves palestins d’entre 18 i 30 anys (personals i als domicilis dels enquestats).

Les conclusions principals a què arriba la investigació són:

  • El rebuig de l’extremisme violent, per als residents a Cisjordània, és un procés amb múltiples fases i eleccions a cada fase.
  • La família juga un paper més important que els amics a l’hora de formar les actituds cap a la no-violència.
  • Els factors demogràfics no tenen un impacte significatiu cap a la no-violència.
  • Oposar-se a la violència en teoria és diferent d’escollir no involucrar-se en fets violents.

En conseqüència, els autors recomanen que les polítiques per lluitar contra la radicalització es focalitzin en la família més que no pas en els amics, que les autoritats confiïn en les formes no violentes d’activisme i que els futurs estudis sobre radicalitzacions tinguin cura de no equiparar el suport a la violència política amb la voluntat de cometre actes violents.

Font: What Factors Cause Youth to Reject Violent Extremism? Results of an Exploratory Analysis in the West Bank

http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1118.html

_____

Esta entrada en español / This post in English / Post en français

Deixa un comentari